NETPLUS
Acasă Servicii Clienți Despre Despre
NETPLUS vă sprijină îndeaproape să consolidați fundamentul afacerii, conducându-vă spre excelență. consultanță ISO 9001, consultanță certificare produs, audit furnizor
 

AcasăServicii

 
 

Concepția și implementarea sistemelor de management

Implementarea unui sistem de management reprezintă un prim pas spre integrarea europeană și asigură o bună gestionare a activităților societății, avantaje concurențiale și credibilitate în fața partenerilor de afaceri.


NETPLUS oferă servicii de consultanță pentru adoptarea sistemelor de management, respectiv

 • calitate: ISO 9001.
 • calitate in domeniul dispozitivelor medicale: EN 13485.
 • mediu: ISO 14001.
 • siguranța alimentului: ISO 22000/HACCP
 • sănătatea și securitatea ocupationala: OHSAS 18001.
 • securitatea informatiei: ISO 27001.
 • responsabilitate sociala: SA 8000.
 • managementul serviciilor in IT&C: ISO 20000-1.
 • combinații ale sistemelor de mai sus, inclusiv și cu certificarea conformității produsului (marca CE) dacă este necesar.

În funcție de necesitățile și de obiectivele clientului, consultantul NETPLUS recomandă o schemă de consultanță adecvată:


Schema de consultanță METODOLOGICĂ

Această schemă este specifică companiilor care aplică metode științifice de management, durează aproximativ 3 luni și pune accent pe criterii de performanță și eficiență. Principalele caracteristici sunt urmatoarele:

 • procesele sunt identificate și clasificate cu atenție, urmărindu-se introducerea pe scară larga a tehnicilor statistice și a metodelor informatice de control și monitorizare.
 • experiență angajaților este valorificată la maximum, ceea ce asigură că va rezulta un sistem de management eficient și perfect aplicabil.
 • rezistența la schimbare și riscul apariției unor conflicte interne sunt mult diminuate, deoarece angajații companiei participă activ în toate etapele de concepție - implementare.
 • acolo unde este necesar, documentația sistemului de management va fi redactată în limba engleză sau franceză, ceea ce permite promovarea sistemului în mediile externe și analiza documentației de către Organisme internaționale.
 • sistemul rezultat corespunde atât cerințelor companiei "client" cât și cerințelor standardului de referință.


Schema de consultanță RAPIDĂ


Această schemă este utilă societățiilor care doresc rapid certificatul ISO 9001/14001/20000-1/22000/OHSAS 18001 și dureaza o saptamana.

 • aportul angajaților este minim, documentația sistemului de management fiind concepută aproape integral de consultanții NETPLUS.
 • efortul clientului constă în analiza și validarea documentației rezultate și apoi în producerea dovezilor care să ateste conformitatea sistemului cu cerințele standardului.
 • în cele mai multe cazuri, sistemul rezultat se va limita strict la cerințele standardului de referință.

Indiferent de schema aleasă, etapele unui program de consultanță includ:

 • discuție preliminară pentru determinarea necesităților clientului.
 • audit de diagnoză (evaluarea stării de fapt a organizației client).
 • alcătuirea echipei de implementare și instruirea acesteia.
 • proiectarea sistemului și elaborarea documentației necesare.
 • implementare (aplicarea procedurilor în practică).
 • audit intern.
 • analiza efectuată de management.
 • certificarea sistemului de către un Organism ales de client.
 • asistență post-certificare.

 
       
       
 

© 2001-2016 NETPLUS
Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții

Acasă · Servicii · Clienți · Despre · Contact · Noutăți
Str. Dealul Tugulea 1, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060861, Tel: 0722387398