NETPLUS
Acasă Servicii Clienți Despre Despre
NETPLUS vă sprijină îndeaproape să consolidați fundamentul afacerii, conducându-vă spre excelență. consultanță ISO 9001, consultanță certificare produs, audit furnizor
 

AcasăServicii

 
 

Auditarea furnizorilor

Calitatea produselor și a serviciilor pe care le oferiți depinde în mare masură de capacitatea furnizorilor (subcontractanților) de a-și îndeplini misiunea pe care doriți să le-o incredințați.

 

Cea mai eficientă modalitate de a vă asigura că furnizorii sunt capabili să îndeplinească cerințele dumneavoastră este auditarea acestora. În anumite domenii de activitate, aceasta este obligatorie (de exemplu, în domeniul fabricației medicamentelor).

 

Etapele unui audit la furnizor includ:

  • stabilirea cerințelor beneficiarului și a obiectivelor auditului.
  • analiza documentației de referință, cum ar fi: standarde (ISO 9001, EN 13485 etc), norme de bună practică, directive europene, legi, reglementări contractuale, precum și documentația pusă la dispoziție de furnizorul ce va fi auditat.
  • intocmirea listei de control (chestionar de audit).
  • planificarea auditului la furnizor, ținând cont de:
    • efectuarea auditului și consemnarea concluziilor;
    • prezentarea raportului de audit și explicitarea acestuia;
    • efectuarea auditului de urmărire (după caz).

Auditul la furnizori se desfașoară în concordanță cu standardul ISO 19011 și este efectuat de către personal competent, cu respectarea totală a clauzelor de confidențialitate și normelor de etică profesională.

 
       
       
 

© 2001-2016 NETPLUS
Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții

Acasă · Servicii · Clienți · Despre · Contact · Noutăți
Str. Dealul Tugulea 1, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060861, Tel: 0722387398